สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 15 ระยองเมื่อ 21 เมษายน 2555

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดไปช่วยงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 15 ที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 เที่ยวนี้มีงานที่ต้องทำถึงสองอย่าง คือการจัดอบรมอาสาสมัครชาวระยองเรื่องการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด รวมทั้งการนำทางคนตาบอด และช่วยการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอด

ทางด้านการอบรม มีผู้เข้าร่วมถึงสามกลุ่ม คือจาก กศน.อำเภอเมืองระยอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง และ รร.ระยองปัญญานุกูลจังหวัดระยอง
ผู้เข้าร่วมการอบรม

อาจารย์มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอด และสว. คราวนี้ยุ่งกับงานเลือกตั้งมาก แต่ยังกรุณาหาเวลาเข้ามากล่าวเปิดงานให้เช่นเคย
อาจารย์มณเฑียร บุญตัน กล่าวเปิดงาน

คุณธัญธาราธาร ดาวกาเซ็ม พาน้องอัญเทวี (ตาบอด) มาร่วมรับการอบรม
คุณธัญธาราธาร ดาวกาเซ็ม กับน้องอัญเทวี

คุณสุวารี พันธุ์สังวรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง บรรยายเรื่องสิทธิของคนตาบอด
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง บรรยายเรื่องสิทธิของคนตาบอด

อบรมอยู่ผู้ฟังชักง่วงเหงา คุณกันต์ ผู้บรรยายเรื่องการอ่าน มีวิธีแก้ง่วง
วิธีแก้ง่วง

เมื่อได้ฟังบรรยายเรื่องการอ่านให้คนตาบอดแล้ว ก็ต้องทดสอบกันหน่อย
ทดสอบการอ่าน

ปีนี้เราได้อาจารย์ประสิทธิ์ วงศ์หนองหว้า จากจังหวัดร้อยเอ็ด มาช่วยอบรมเรื่องการนำทางคนตาบอด
อาจารย์ประสิทธิ์ วงศ์หนองหว้า มาช่วยอบรมเรื่องการนำทางคนตาบอด

มีการฝึกนำทาง
คนหนึ่งถือของไปเก็บ และนำทางเพื่อนไปด้วย

อ.วิรัตน์ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ปกครองที่นำลูกตาบอดมาร่วมงานด้วยอีกคู่หนึ่ง
อาจารย์วิรัตน์ กับแม่ที่พาลูกตาบอดมาร่วมงาน

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน มีผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนกลับไปก่อนแล้ว (รูปนี้ใหญ่กว่ารูปอื่นมาก ถ้าดูเฉพาะรูปจะเห็น หรือคลิกขวาเพื่อดาวน์โหลดก็ได้)
รูปหมู่ก่อนจบ

อีกงานหนึ่งในคราวนี้ ชมรมฯ ไปช่วยกิจกรรมเลือกตั้ง ทั้งระดับนโยบาย
คุณนิรมลที่โต็ะออกบัตรเลือกตั้ง

และระดับปฏิบัติการ
คุณธนิตาพาคนตาบอดไปหย่อนบัตรลงหีบ

อนุกรรมการอาสา สำรวจสถานที่เตรียมงาน WBU-ICEVI 2012

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 คณะอนุกรรมการฯ ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร การประชุมใหญ่สหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 (The World Blind Union 8th General Assembly: WBU) และสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (International Council for Education of People with Visual Impairment: ICEVI) ได้ไปสำรวจสถานที่ซึ่งจะต้องมีอาสาสมัครไปประจำเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงประชุมสมัชชา 8-18 พฤุศจิกายน 2555 ได้แก่

สนามบินสุวรรณภูมิ
อนุกรรมการฟังข้อมูลจากคุณสานิตย์ เจ้าหน้าที ทอท.

สถานี Airport Link ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ชานชาลารถ Express ที่สถานีสุวรรณภูมิ

สถานี Airport Link มักกะสัน
ชานชาลารถ Express ที่สถานีมักกะสัน

โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
ดูห้องประชุมที่โรงแรม

1414 พบผู้ใช้บริการ กรุงเทพ /ภาคกลาง

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปร่วมงาน 1414 พบผู้ใช้บริการ กรุงเทพ /ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแมกซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ผู้ให้บริการมาเล่าให้ผู้ใช้ฟังถึงการทำงาน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ

1414 คือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับคนตาบอดโทรเข้าไปเพื่อเลือกฟังหนังสือเสียง เป็นโครงการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้การสนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการจัดทำ

การประชุมเริ่มประมาณ 10 น. มีผู้เข้าร่วมประมาณหนึ่งร้อยคน
มีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยคน

อ.มณเฑียร บุญตัน สว. กับ กิติพงศ์ สุทธิ ผ.อ. สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ผู้ให้บริการ 1414 กับกรรมการสมาคมคนตาบอดอีกคนหนึ่ง
สว. กับ ผ.อ.

อาสาสมัครผู้อ่านหนังสือเสียงให้โครงการ 1414 แนะนำตัว
อาสาสมัครผู้อ่านหนังสือเสียงให้โครงการ 1414 แนะนำตัว สี่ภาพในหนึ่งกรอบ

วรนุช ปานใจ (แอ๊ดดี้) ผู้อ่านหนังสือให้ 1414 มากที่สุด ให้สัมภาษณ์แก่ผู้ฟังที่อายุน้อยที่สุด (อยู่ ป.3)
วรนุช ปานใจ ให้สัมภาษณ์

น้องปูเป้ ผู้ฟังหนังสือเสียงเรื่อง "ในคนมีปลา ในขามีครีบ" ที่สมาชิกชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดร่วมกันอ่านให้ห้องสมุด กำลังแสดงความคิดเห็นให้ผู้ผลิตฟัง
ปูเป้ คุยเรื่องหนังสือ ในคนมีปลาฯ

ตอนบ่ายมีเกมแก้ง่วงชิงรางวัล
ตอนบ่ายมีเกมแก้ง่วงชิงรางวัล

สัมนาบุคลากรกับการทำงานในองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "งานสัมนาบุคลากรกับการทำงานในองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม: การเสียสละควบคู่กับการพัฒนาตน" ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

มีงานสัมนาวันที่ 23 กันยายน เข้าฟังการบรรยายจากผู้แทน สมาคมคนตาบอดฯ ผู้รับรองจากศูนย์พัฒนาชนบทฯ และผู้ใหญ่บ้านหนองตาเข้ม (ทำการเกษตรครบวงจร แบบพอเพียง) และได้ไปเยี่ยมชม

วันที่ 24 กันยายน ไปเยี่ยมชม ที่โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ช่วงบ่าย มีกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
ไปเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา

วันที่ 25 กันยายน ช่วงสาย เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ทัศนศึกษาปราสาทพนมรุ้ง

และ ปราสาทเมืองต่ำ ช่วงบ่าย เดินทางกลับ
ทัศนศึกษาปราสาทเมืองต่ำ

งาน "1414 พบผู้ใช้บริการภาคเหนือ" เมื่อ 27 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 คุณเนตรอัมพร กฤษณะปาณี และคุณกันต์ พลสงคราม ผู้เป็นทั้งอาสาอ่านหนังสือเสียงระดับมืออาชีพ และเป็นกรรมการชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้เดินทางไปร่วมงาน "1414 พบผู้ใช้บริการภาคเหนือ" โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมซีเอช จังหวัดเชียงใหม่

คุณดากับคุณกันต์ นั่งโต๊ะเสวนาอย่างหนาแน่น

เป็นการพบปะกันระหว่างผู้ผลิตหนังสือเสียงและผู้บริโภคหนังสือเสียงในภูมิภาคเป็นครั้งแรก

คุณดากับคุณกันต์ คุยกับผู้อ่าน (ฟัง)

เสวนาเรื่องอาสาสมัครและหนังสือเสียง ที่คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

วันที่ 2 กันยายน 2554 ตัวแทนชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด นิรมล เปี่ยมอุดมสุข และวิษณุ เอื้อชูเกียรติ ได้ไปร่วมงานเสวนาเรื่อง หนังสือเสียงจากจิตอาสา จัดโดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ฟังส่วนใหญ่คือนักศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

ป้ายชื่อรายการเสวนา
ป้ายชื่อรายการเสวนา

เปิดการเสวนาด้วยแนะนำชมรมฯ โดยกลุ่มผู้จัดการเสวนาหาข้อมูลและนำเสนอ
เปิดการเสวนาด้วยแนะนำชมรมฯ

ผู้ฟังในห้อง 203 คนเสื้อขาวซ้ายมือคือไพโรจน์ นักศึกษาปี 2 ผู้ประสานงานกับชมรมฯ
ผู้ฟังในห้อง 203

ตอนแรกเป็นการเล่าเรื่องการเป็นอาสาสมัคร กิจกรรมที่ทำ ทั้งจากชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
ชมรมภายในมหาวิทยาลัยเอง มีช่วงถามตอบซึ่งได้รับความสนใจมาก และจบด้วยการเล่าเรื่อง
หนังสือเสียง ตั้งแต่คืออะไร ไปถึงวิธีผลิต และวิธีอ่าน

ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ดำเนินการ
ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ดำเนินการ

อาจารย์รุ่งทิวา ขลิบเงิน มอบของที่ระลึกแก่คุณนิรมล
อาจารย์รุ่งทิวา ขลิบเงิน มอบของที่ระลึกแก่คุณนิรมล

โครงเรื่องของหนังสือเสียงที่ใช้บรรยาย (แต่ลืมเพิ่มเรื่องลิขสิทธิ์ ต้องพูดตามตอนหลัง)
คลิกดูเฉพาะรูปจะได้รูปใหญ่ขึ้น
โครงเรื่องของหนังสือเสียงที่ใช้บรรยาย

พี่อาสาพาน้องเต้นเล่นกีฬา ครั้งที่ 3 ที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับอาสาเรดบุลสปิริต และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ร่วมกันจัดงาน พี่อาสาพาน้องเต้นเล่นกีฬา ครั้งที่ 3 ขึ้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 9 เป็นการเตรียมตัว แต่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างเกิดข่้น วันอาทิตย์ที่ 10 เป็นวันแข่งกีฬา

วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 54

แต่งหน้าแต่งตาเตรียมแสดงเชียร์ลีดเดอร์ เด็กๆ ตื่นเต้นกันมากที่จะได้ออกแสดงแต่งหน้าแต่งตาเตรียมแสดงเชียร์ลีดเดอร์ เด็กๆ ตื่นเต้นกันมากที่จะได้ออกแสดง

อาสา Red Bull Spirit มาถึงเชียงใหม่แต่เช้า เข้าโรงแรมแล้วก็มาลงทะเบียนรับเสื้อและผ้าพันคอตามสี
อาสา Red Bull Spirit มาถึงเชียงใหม่แต่เช้า เข้าโรงแรมแล้วก็มาลงทะเบียนรับเสื้อและผ้าพันคอตามสี

เริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม
เริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม

ด้านหน้าโรงเรียนสอนคนตาบอด มีป้าย Red Bull ตั้งไว้
ด้านหน้าโรงเรียนสอนคนตาบอด มีป้าย Red Bull ตั้งไว้

แบ่งสีกันแล้ว พี่อาสานั่งอยู่ด้านหน้า น้องตาบอดเตรียมแสดงเชียร์ลีดเดอร์อยู่ข้างหลัง
แบ่งสีกันแล้ว พี่อาสานั่งอยู่ด้านหน้า น้องตาบอดเตรียมแสดงเชียร์ลีดเดอร์อยู่ข้างหลัง

ยังมีรูปอีกเยอะ ดูต่อ คลิกที่นี่

รายการยิ้มสู้ ตอน เสียงจากจิตอาสา 2 มิ.ย. 54

ผมได้ดาวน์โหลดรายการมาจากเว็บของอาจารย์วิริยะ และนำขึ้นเว็บให้ดูกันได้แล้ว (หวังว่าเจ้าของเรื่องไม่ขัดข้อง ถ้าไม่ต้องการให้นำมาเผยแพร่ ก็ต้องขออภัยและช่วยแจ้งด้วยครับ)

รายการถูกตัดเป็นสองส่วน เนื่องจากยูทูบส์ยอมรับไฟล์คราวละไม่เกิน 15 นาที

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ราชบัณฑิตยสถานช่วยคนตาบอด

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุมมูลนิธิคนตาบอดไทย ราชบัณฑิตยสถาน และมูลนิธิคนตาบอดไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มูลนิธิคนตาบอดไทย โดยเฉพาะเกี่ยวกับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานที่มูลนิธิกำลังทำเป็นหนังสือเสียงเดซีระบบฟุลเท็กซต์

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ แตะ อ.วิรัช ศรีตุลานนท์ เป็นตัวแทนฝ่ายมูลนิธิฯ ส่วนตัวแทนจากราชบัณฑิตฯ ได้แก่อ.กนกวลี ชูชัยยะ และอ.สุปัญญา ชมจินดา

ตัวแทนจากมูลนิธิคนตาบอดไทย และราชบัณฑิตยสถาน บนเวที

หลังจากพิธีลงนาม เป็นการอัดเสียงพจนานุกรมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากราชบัณฑิตยสถาน เช่น อ.กาญจนา นาคสกุล อ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ช่วงบ่ายเป็นการตรวจสอบเสียงอ่านที่ได้รับแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญจากราชบัณฑิตยสถาน

เสียงจากรายการยิ้มสู้ วันที่ 2 มิถุนายน 2554

รายการยิ้มสู้ของวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เป็นตอนที่กล่าวถึงชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดโดยเฉพาะ

ภาพจากรายการยิ้มสู้

ผมอัดภาพมาได้ไม่ครบ ได้แต่เสียง จึงขอนำไฟล์เสียงมาให้ฟังกันก่อน ส่วนไฟล์วีดิทัศน์คงต้องรอจากผู้จัดรายการต่อไป

ยิ้มสู้ 2 มิ.ย. 54

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS