รายชื่อหนังสือเสียงในห้องสมุดคนตาบอด

หนังสือเสียงที่อยู่ในรายการต่อไปนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยืมได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ 0-2248-0555

1. รายชื่อหนังสือเสียง ระบบเดซี แบบ NCC only ในห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการสื่อสิงพิมพ์แห่งชาติ ณ วันที่ 25 เมษายน 2553 มีจำนวนหนังสือกว่า 3000 รายการ
- ดูในเว็บ คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลด เป็น PDF ขนาด 622 Kb คลิกที่นี่

2. รายชื่อหนังสือเสียง ระบบเดซี แบบ Full Text ในห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการสื่อสิงพิมพ์แห่งชาติ ณ วันที่ 25 เมษายน 2553 จำนวน 229 รายการ
- ดูในเว็บ คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลด เป็น PDF ขนาด 108 Kb คลิกที่นี่

3. รายชื่อหนังสือแถบเสียง
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เรียงตามชื่อหนังสือ เป็นไฟล์ PDF บางเล่มอาจมีมากกว่าหนึ่งชื่อ