อบรม อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง สุพรรณฯ 2561

นักศึกษา ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยอาจารย์กรกนก มักการุณ เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง เพื่อการผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ" จัดโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับ มูลนิธิคนตาบอดไทย. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์มณเฑียร บุญตัน กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือเสียงของคนตาบอด จากนั้นเป็นการแนะนำโปรแกรมโอบิสำหรับการสรัางหนังสือเสียงในระบบเดซีโดยเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดคนตาบอดฯ เวลาที่เหลือคือการบรรยายและการปฏิบัติเพื่อการอ่านหนังสือเสียงที่มีคุณภาพ

1. คลิกที่นี่ เพื่อไปชมภาพขนาดใหญ่ และดาวน์โหลด

2. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเฉพาะภาพหมู่ขนาดใหญ่

รวมภาพจากการอบรม อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง ที่โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 22 เม.ย. 2561