ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 32

รายการ ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 32 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
เผยแพร่ครั้งแรกในวิทยุคนตาบอด T.A.B Radio ที่ radio.tab.or.th

- พระพุทธรูปทองคำปรากฏที่กำแพงเพชร
- พบเครื่องมือหินโบราณเก่าแก่สุด 3.3 ล้านปี
- ศิลาโรเซตตาเปิดตำนานอียิปต์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ plus.google.com/103766728649735699473