ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดช่วยงานเดินวิ่ง มินิมาราธอน 17 พ.ค. 58

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ชมรมอาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ไปร่วมงานเดินวิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง
จัดโดยมูลนิธิราชสุดา ที่บิ๊กซี สาขาพระราม 4 กรุงเทพฯ

มีอาสาสมัครที่ตื่นเช้า และที่ไม่ได้นอนเลย มาช่วยกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี

ที่นำมาแสดงเป็นภาพกิจกรรมโดยรวม ผู้ต้องการดูภาพมากกว่านี้ และดาวน์โหลดได้ด้วย กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อไปดูในคลังภาพ
ภาพรวมกิจกรรม เดินวิ่ง 17 พ.ค. 58