ข่าวโลกโบราณคดี ครั้งที่ 27-29 จากเมืองจีน

รายการ ข่าวโลกโบราณคดี ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ เผยแพร่ครั้งแรกใน วิทยุคนตาบอด T.A.B Radio ที่ radio.tab.or.th

การทำรายการนอกสถานที่เป็นครั้งแรก จากประเทศจีน

ตอนที่ 27 -- อังคารที่ 17 มีนาคม 2558
- เทพเจ้ากวนอู
- เขาอู่ตัง (บู๊ตึง)

ตอนที่ 28 -- อังคารที่ 7 เมษายน 2558>
การสัมภาษณ์ขอความรู้จากอาจารย์ทองแถม นาถจำนง ระหว่างการเดินทาง ที่เมืองอู่ฮัน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
- หนังสือซานกั๋วจื้อ (สามก๊กจี่) ของเฉินโซ่ว

ตอนที่ 29 -- อังคารที่ 14 เมษายน 2558
การสัมภาษณ์ขอความรู้จากอาจารย์ทองแถม นาถจำนง อีกครั้ง ที่สนามบินอู่ฮั่นก่อนสิ้นสุดการเดินทาง ที่เมืองอู่ฮัน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
- จีนทางใต้ แคว้นฉู่ ไป่เยว่ เวียด ลาว