บทเรียนการใช้โปรแกรม Plextalk / MyStudioPC

บทเรียนชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อผู้มีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้งโปรแกรมอัดเสียง Plextalk / MyStudioPC สำหรับผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี แบบ NCC Only

ในบทเรียน จะพูดถึงโปรแกรม Plextalk แต่ข้อมูลทั้งหมดใช้ได้กับ MyStudioPC ด้วย เพราะหน้าตาเหมือนกันทุกอย่าง เพียงแต่ใช้ยี่ห้อต่างกัน

คลิกที่หัวข้อเพื่อเปิดหน้าบทเรียน

เริ่มแบบเร็ว

สร้างโปรเจคใหม่

บันทึกเสียง

แก้ไขบท

แก้ไขวลี

สร้างหนังสือ

ผลิตโดย วิษณุ เอื้อชูเกียรติ - พิชชาภา ปานใจ - ร่วมกับ บริษัท PIESOFT