ชวนอาสาไปช่วยคนตาบอด งาน 15 ปีสหกรณ์บริการคนตาบอด 19 พ.ย. 59

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดงานฉลองครบก่อตั้ง 15 ปี ขึ้น จะมีการจัดโต๊ะจีน เพื่อสมทบทุน

ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
เวลา 17.30 – 21.00 น.
ณ วิทยาลัยดอนบอสโก ถนนเพชรบุรี 43 กทม.

เวลา 17.30 – 18.30 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
เวลา 18.30 – 18.45 น. พิธีเปิดงาน
  • ประธานสหกรณ์ฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
  • ประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ฯ
  • พร้อมกล่าวโอวาท
เวลา 18.45 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
ต้องการความช่วยเหลือจากอาสาสมัครมาช่วยนำทาง และดูแล ในงานเลี้ยง จำนวน 20 คน

ติดต่อ คุณนิรมล โทร. 081 307 0149